Zgłoszenie dziecka do Chrztu św.

Bardzo cieszymy się, że zdecydowali Państwo o Chrzcie swojego dziecka. Po darze życia naturalnego, chcecie bowiem dać swojemu dziecku dar życia wiecznego. Cieszymy się tym bardziej, że jako wspólnota parafialna będziemy mogli uczestniczyć w tej ważnej dla Was chwili.

Poniżej kilka informacji nt. Chrztu świętego udzielanego w naszej parafii, a także formularz, w którym prosimy o podanie wszystkich danych potrzebnych do późniejszego wpisu dziecka do księgi metrykalnej.

Terminy

Sakramentu Chrztu udzielamy zwykle w niedzielę - dzień, który jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W pierwszą niedzielę miesiąca udzielamy Chrztu w czasie Mszy św. o godz. 12.00, w pozostałe niedziele miesiąca - po Mszy św. o godz. 12.00.

Ewentualne inne terminy - po uzgodnieniu z księdzem proboszczem

Kto może być chrzestnym?

Jeśli wybrani przez Państwa rodzice chrzestni nie należą do naszej parafii, prosimy by dostarczyli zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą pełnić tę odpowiedzialną funkcję. Przypomnę, że godności rodzica chrzestnego może dostąpić osoba ochrzczona, która przyjęła już sakrament bierzmowania, wierząca i praktykująca, nie żyjąca w konkubinacie lub powszechnie znanym grzechu. Te warunki stawia Chrzestnym wspólnota Kościoła, widząc w nich osoby, które będą pomagać Wam w chrześcijańskim wychowaniu Waszego Dziecka. 

Nauka przedchrzcielna

W pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 16.00 (nawet jeśli nie było ogłaszane w niedzielę wcześniejszą) odbywa się nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, dzieci które w najbliższym czasie przyjmą Chrzest. To spotkanie jest okazją do dobrego przygotowania się i zrozumienia tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Chrzest Święty, jakie łaski w nim otrzymujemy i jakie zobowiązania z niego dla każdego ochrzczonego wynikają.
Zapraszamy na to spotkanie przede wszystkim rodziców dziecka, a także jeśli to tylko możliwe (ze względu na dojazd itp.) także przyszłych rodziców chrzestnych. Jest to także okazja do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji itp., zadania rodzących się w związku z Chrztem dziecka pytań.

Formularz zgłoszenia dziecka

Prosimy o jego dokładne wypełnienie, a następnie zgłoszenie się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. 

Zgłoszenie dziecka do sakramentu Chrztu świętego

Nieprawidłowe dane
Please let us know your name.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Informacje o rodzicach dziecka
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego i będą wykorzystane wyłącznie w związku z przygotowaniem do sakramentu Chrztu św., oraz wpisane do księgi metrykalnej. 


Drukuj   E-mail