Aktualności

Plan rekolekcji parafialnych

 

 

 

 

Plan rekolekcji parafialnych:

Środa popielcowa, 05.03.2014 r.:

  • 7:30 Sakrament pokuty
  • 8:00 Msza św. z nauką ogólną
  • 15:30 Sakrament pokuty dla dzieci
  • 16:00 Msza św. z nauką dla dzieci
  • 18:00 Msza św. z nauką ogólną

Środa Popielcowa

W środę popielcową Msze św. odprawiane są w naszej świątyni o następujących godzinach: 8:00, 16:00 /dla dzieci/ oraz o 18:00.

Zaproszenie na rekolekcje

Bracie i Siostro!

Rok temu, z Łaski Boga, dane nam było wspólnie przeżywać Parafialne Misje Święte. Był to niewątpliwie szczególny czas, w którym Pan Bóg szczodrze uchylał Ci nieba, abyś mógł z odwagą spojrzeć w różne oblicza Twego rodzinnego domu. Ten wyjątkowy czas jest już za Tobą. Na ile okazał się on dla Ciebie owocny, na ile zechciałeś uchylić drzwi swojego serca i domu przychodzącemu Chrystusowi, pozostaje Twoją tajemnicą. Ufam, że dobry Pan pozwolił obficie wzrastać Słowu, które On sam zasiał na glebie Twego serca. Realizm życia wiarą przekonuje mnie jednak, że dobro zasiane przez Boga w kątach naszych domów niejednokrotnie szybko ? za szybko ? usycha zasypane starymi problemami, przyzwyczajeniami, śmiercionośną rutyną czy brakiem chęci do przebaczenia i ducha walki o małżeńską, rodzicielską lub synowską miłość. Stąd potrzebny jest czas odnowy, moment zatrzymania się na drodze życia, aby na powrót spojrzeć w oblicze Boga, swego serca i drugiego człowieka, który jest dla mnie ważny i dla którego ja sam jestem cennym darem.

Zaproszenie ks. rekolekcjonisty

Bracie i Siostro!

Rok temu, z Łaski Boga, dane nam było wspólnie przeżywać Parafialne Misje Święte. Był to niewątpliwie szczególny czas, w którym Pan Bóg szczodrze uchylał Ci nieba, abyś mógł z odwagą spojrzeć w różne oblicza Twego rodzinnego domu. Ten wyjątkowy czas jest już za Tobą. Na ile okazał się on dla Ciebie owocny, na ile zechciałeś uchylić drzwi swojego serca i domu przychodzącemu Chrystusowi, pozostaje Twoją tajemnicą. Ufam, że dobry Pan pozwolił obficie wzrastać Słowu, które On sam zasiał na glebie Twego serca. Realizm życia wiarą przekonuje mnie jednak, że dobro zasiane przez Boga w kątach naszych domów niejednokrotnie szybko ? za szybko ? usycha zasypane starymi problemami, przyzwyczajeniami, śmiercionośną rutyną czy brakiem chęci do przebaczenia i ducha walki o małżeńską, rodzicielską lub synowską miłość. Stąd potrzebny jest czas odnowy, moment zatrzymania się na drodze życia, aby na powrót spojrzeć w oblicze Boga, swego serca i drugiego człowieka, który jest dla mnie ważny i dla którego ja sam jestem cennym darem. Okres Wielkiego Postu to doskonała okazja na taką chwilę zadumy. Zachęcam zatem do udziału w tegorocznych wielkopostnych rekolekcjach, które proponuję przeżyć w duchu odnowy Misji Świętych oraz pogłębionej refleksji nad hasłem trwającego aktualnie Metropolitalnego Roku Rodziny: Rodzina Miłością Wielka. Raz jeszcze Chrystus Pan będzie chciał odsłonić przed Tobą oblicze Twego rodzinnego domu, będzie chciał dotknąć Twego wnętrza, abyś rozradował się tym obliczem, wzruszył się nim bądź zapłakał nad jego ranami. Warto na serio potraktować to zaproszenie, bo to za nim ukryte jest Twe osobiste i rodzinne szczęście, o którym być może wciąż marzysz. Warto podjąć się rekolekcyjnego trudu także dlatego ponieważ niebo pozostaje nad Tobą otwarte więc nie zabraknie Ci Bożej pomocy. Życzę, abyś zechciał, z ufnością dziecka, wyciągnąć ku Jezusowi swą dłoń po tę pomoc, abyś zaprosił Go, ponownie i tak na dobre, pod strzechy swego życia.

Niech dodatkową zachętą do udziału w tych rekolekcjach będą słowa pasterza naszej diecezji ? Księdza Biskupa Andrzeja Czai, który w minionym roku na Jasnej Górze wołał do uczestników XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin: Miarą domu nie jest dostatek, ale to, co się wydarza między ludźmi, między domownikami.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi ? Księdzu Hubertowi, za zaufanie i ponowne powierzenie mi posługi słowa na rekolekcyjnych drogach wielkopostnej przemiany i nawrócenia. Ciebie Bracie i Siostro proszę o świadectwo wiary ? obecność oraz modlitwę, abym dobrze wypełnił powierzone mi zadanie. Ze swojej strony zapewniam o życzliwej pamięci przed Panem.

Z wyrazami szacunku rekolekcjonista

ks. Paweł Brudek

Adoracja przed Wielkim Postem

Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował. Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już w średniowiecznym (XIII-XIV) zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin. Wiadomo też, że w 1527 r. w Mediolanie, bractwo związane z kościołem Świętego Grobu zorganizowało trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. Taka adoracja trwała nieprzerwanie dzień i noc. Z czasem adoracja przed Wielkim Postem była sprawowana w nieporównanie mniej uroczystej oprawie. Ze względów praktycznych zrezygnowano też z wymogu, by odbywało się nieustannie dniem i nocą.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.