To co trzeba! Teraz!


Po przemowie na ateńskim Areopagu i de facto porażce duszpasterskiej (bo jego nauczanie zostało wyśmiane przez Greków) św. Paweł opuszcza Ateny i udaje się do portowego i bogatego Koryntu. Bogactwo miasta bynajmniej nie służyło moralności jego mieszkańców. Właśnie w Koryncie narodziło się do dziś znane określenie na najstarszą profesję świata – córy Koryntu.

W Koryncie Paweł zatrzymuje się u małżeństwa Żydów, którzy przybyli tutaj wygnani z Rzymu. Włącza się aktywnie w prace w ich warsztacie, aby w ten sposób zarobić na swoje utrzymanie.

Do czasu przybycia swoich uczniów Tymoteusza i Sylasa łączy tę pracę z nauczaniem w Szabat w Synagodze. Gdy dotarli do miasta, Paweł ma już środki na swoje utrzymanie i poświęca się całkowicie nauczaniu. Zostaje jednak odrzucony i dlatego postanawia zwrócić się do tych, którzy mieli otwarte serca na Ewangelię – do pogan.

Ten krótki fragment Dziejów może nas nauczyć bardzo ważnej i stale aktualnej zdolności życiowej: aby zajmować się tym, co w danym momencie jest najbardziej konieczne i co przynosi owoce. By po prostu robić to, co trzeba! Bóg chce działać w naszym konkretnym tutaj i teraz.

Bez wybiegania w przód, czy rozważanie tego, co było. Bez zajmowania się dziesiątkami spraw na raz, albo zajmowania się sprawami, które już dawno przestały przynosić owoce. Robienie czegoś tylko dlatego, że zawsze tak było nie oznacza, że dziś ma to jeszcze jakikolwiek sens.

I nie oznacza to wcale, że z góry przekreślamy i rezygnujemy z wszystkiego co stare. To domena niedojżałej młodości: zakwestionować wszystko co stare. Dojżała mądrość rozeznaje na bierząco, gdzie Bóg chce za naszym pośrednictwem wzbudzać urodzaje. I tam działa.

Dojrzałość potrafi także skoncentrować się na jednym działaniu. Nie jesteśmy bowiem stworzeni do działania na wielu polach jednocześnie. Nasza praca (obojętne co robimy) przynosi najlepsze efekty, gdy wykonujemy ją po kolei, koncentrując się na jej poszczególnych etapach.

W naszym świecie właśnie ta zdolność robienia tego co trzeba, w tym czasie, w którym trzeba to zrobić zdaje się być szczególnie cenna i potrzebna. Obserwuję to także u siebie, że często zajmuję się rzeczami, na które kompletnie nie mam wpływu, nakręcam się nimi i ekscytuję, a jednocześnie przez to zaniedbuję to, co jest do zrobienia dzisiaj, tutaj i teraz, co należy do moich zadań. Warto przypatrzeć się dziś św. Pawłowi i zastanowić się nad tym, co rozprasza moje siły i czy Bóg naprawdę chce bym tym się zajmował.

 

Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia

ks. Marcin

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.