Zapiski proboszcza

Punkt widzenia... zmienia wszystko

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32–37)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.


W miniony wtorek słuchaliśmy w liturgii słowa powyższego fragmentu z Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz opisuje w dosyć sielankowy sposób życie wspólnoty pierwszych chrześcijan.

Ów tekst przez wieki inspirował wielu ludzi do zadawania sobie pytania o sposób przeżywania bycia we wspólnocie Kościoła, o stosunek do dóbr materialnych, o sposób ich dystrybucji itp.

W XX wieku interpretowano ten fragment nawet jako podstawę twierdzenia, że pierwotny Kościół żył ideami komunistycznymi.

Dalsza lektura Dziejów pokazuje jednak, że codzienność była bardziej prozaiczna i niepozbawiona codziennych przeciwności i napięć rodzących się między ludźmi.

Czytając w tym roku ten fragment, pomyślałem, że kluczem do zrozumienia, w jaki sposób żył ten pierwszy Kościół, jest hasło: rodzina. Oni żyli jak rodzina. Nie jakaś idealna, z pięknego obrazka, ale jak prawdziwa rodzina.

W tym kluczu życia rodzinnego jesteśmy w stanie dopiero zrozumieć ich wzajemne relacje, nazywanie siebie braćmi i siostrami, wzajemną troskę o siebie, czy w końcu ich stosunek do dóbr materialnych we wspólnocie i sposobów ich wydatkowania.

Tym, co łączyło i ożywiało tę wspólnotę, była jedność ducha i jedność serc, świadomość, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca.

Dzisiaj chcę najpierw zachęcić Cię do refleksji nad rodziną, w której żyjesz. Co nas łączy? Co jest w niej pięknego, dobrego, wartego troski i rozwoju? Kim jestem w tej rodzinie? Jakie są moje codzienne zaangażowania w jej życie? Co mogę jeszcze ofiarować dla moich bliskich?

Co jest moją troską, gdy myślę o mojej rodzinie? Z czym nie umiem sobie poradzić? Co sprawia mi jakiś problem, rodzi napięcia?

Warto szukając odpowiedzi na te pytania myśleć/mówić o sobie. Bardzo łatwo bowiem uciec w zajmowanie się innymi, a to ostatecznie prowadzi na manowce. Kim ja jestem w mojej rodzinie?

Te pytania i może jeszcze wiele innych warto rozszerzyć, patrząc i zastanawiając się nad moim byciem w Kościele, w parafii, we wspólnocie. Takie spojrzenie może być bardzo inspirujące. Całkowicie inaczej patrzę na parafię, gdy myślę o niej jako o mojej rodzinie, o moim miejscu i konkretnych ludziach, których tu spotykam i z którymi coś mnie łączy, za których jestem w jakiś sposób odpowiedzialny…

Może być też tak, że z jakichś powodów w Kościele nie czuję się u siebie (zarówno w tym wymiarze Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej). Jakie są tego powody? Czy mam na nie jakiś wpływ? W jaki sposób do nich podchodzę?

Dla mnie takie spojrzenie jest bardzo inspirujące do myślenia i działania. Co jeszcze mogę (ja i każda/każdy z parafian) zrobić, by nasza parafia była bardziej rodziną?

Dobrego tygodnia

ks. Marcin Cytrycki

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.