2021

Intencje 05.07.2021

Poniedziałek 05.07.2021

7.00    Z okazji 18 urodzin Laury z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego, Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na całe dorosłe życie.
18.00  Za ++ dziadków Antoniego i Marię Zimolong

Intencje 28.06.2021

Poniedziałek 28.06.2021 św. Ireneusza, biskupa i męczennika

7.00    Za + syna Andrzeja Wierzbickiego, za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Dajnarowicz, oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę dla całej rodziny, syna Adama z rodziną, wnuków i sióstr z rodzinami.
Wigilia Uroczystości św. Ap. Piotra i Pawła
18.00  O dar nieba dla + ks. Czesława Rogowca.
           Po Mszy św. Litania do NSPJ

Intencje 21.06.2021

Poniedziałek 21.06.2021 Uroczystość NMP Opolskiej

7.00    Dziękując za łaskę zdrowia Aleksandry i jej rodziny, prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej o dalszą pomoc, zdrowie i zgodę w całej rodzinie.
17.15  Różaniec Wspólnoty Ducha Świętego Ognisk Pokutnych: o błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin oraz uchronienie dzieci i młodzieży przed złem za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa.
18.00  1. Za + Edeltraud Sowa w 3 śmierci z okazji 80 urodzin oraz w intencji Andrzeja z okazji 49 urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
           2. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Sladek
Po Mszy św. Litania do NSPJ
19.00  Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Intencje 14.06.2021

PONIEDZIAŁEK 14.06.2021 BŁ. MICHAŁA KOZALA, BPA I MĘCZENNIKA

7.00    Za + matkę Annę w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji 11 urodzin
            Po Mszy św. Litania do NSPJ

Intencje 07.06.2021

PONIEDZIAŁEK 7.06.2021

7.00    Z podziękowaniem Bogu za dar kapłaństwa w 18 rocznicę święceń kapłańskich ks. Marcina oraz w intencji bliskich, przyjaciół, parafian i dobrodziejów.
18.00  Za + Franciszka Pohl i jego ++ rodziców.
           Po Mszy św. litania do NSPJ i procesja Eucharystyczna w ramach oktawy Bożego Ciała

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.